Kontakt

 

KTF Organisation AB

Besöksadress: Storgatan 19, Näringslivets hus, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46-8-783 82 40

Epost: info@ktf.se

 

 

KTF:s personal

Här kan du se vem som gör vad på KTF. Kontakta oss enligt nedan. E-post: fornamn.efternamn@ktf.se

Klicka på resp foto/bild för att ladda ner den högupplöslig.

Olof Holmer

VD KTF
Övergripande ansvar för verksamheten samt KoHFs styrelse. Arbetar även operationellt med olika projekt.

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se

Lorena Costa

Assistent KTF
Beställningar, Vår- och höstmöten och andra konferenser, fakturering med mera.

Tel: 08 - 783 82 41

Epost: lorena.costa@ktf.se

Anna Melvås

KoHFs sektion för leverantörer av tvätt- & rengöringsprodukter, biocidprodukter: lagstiftning och tekniska frågor

Tel: 08 - 783 82 49

Epost: anna.melvas@ktf.se


Madelaine Nordstrand

Look Good … Feel Better.
Swedish Beauty & Cosmetics Awards.
KoHFs Kosmetik- och Frisörsektion.

Tel: 08 - 783 82 36

Epost: madelaine.nordstrand@ktf.se

Lisa Wiklund

Look Good … Feel Better

Tel: 070 - 910 02 88

Epost:  lisa.wiklund@ktf.se

 

Peter Jansson

Kosmetik och professionell hårvård: tekniska och regulatoriska frågor,  KoHFs veckobrev (medlemmar) och hemsida, KoHFs Tekniska kommitté, KoHFs marknadsstatistik.

Tel: 08 - 783 82 45

Epost: peter.jansson@ktf.se


Emma Jansson

REACH och GHS (CLP)

Tel: 08 - 783 82 48

Epost: emma.jansson@ktf.se


Pär Svahnberg

Konsulterad av KoHF för att projektleda Transport- och Emballagekommittén samt hantera alla aspekter av Farligt Gods och kontakter med myndigheter och den europeiska branschorganisationen.

Tel: 0046 73 062 69 62

                                         Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se

Ulrika Flodberg

IIH – Branschföreningen för industriell och institutionell hygien
BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer

Tel: 08-783 82 42

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se


Henrik Jansson

Sveff - Sveriges Färg - och Limföretagare

Tel: 08-783 82 44

Epost: henrik.jansson@ktf.se


Anders Normann

Svenskt Växtskydd

Tel: 08 - 783 82 47

Epost: anders.normann@svensktvaxtskydd.se


Ida Björling

Svenskt Växtskydd

Tel: Tel: 08-783 82 47

Epost: ida.bjorling@svensktvaxtskydd.se