BFS är branschförening för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige. Produkterna används inom en rad olika marknadssegment, t.ex. restauranger, sjukhuskök, skolor, caféer och barer. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor. BFS är också branschorganisation för återförsäljare inom nämnda produktområden samt för företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen, såsom leverantörer av råvaror, service eller konsultverksamhet.

BFS verkar i Sverige för att skapa förståelse för samhällets behov av professionell beredning, tillagning, förvaring och transport av livsmedel samt nyttan av branschens produkter i alla typer av storkök. Det övergripande målet med verksamheten är att vara en konkurrensneutral plattform där medlemsföretagen genom samverkan skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för att verka på den svenska marknaden som en del av EU.

BFS’ huvuduppgift är att främja branschens utveckling genom att

  • representera branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer,
  • vara ett aktivt diskussions- och samverkansforum för medlemmarna.
  • Vår gemensamma värdegrund:
  • Seriositet (medlemskrav, etiska regler, uppförandekod etc.).
  • Kunskap (information - internt o externt - via hemsidan, seminarier/BFS Information Day, CFSP-utbildning/certifiering, YH-utbildning för servicetekniker etc.).
  • Trygghet (BFS bevakar och informerar om lagstiftning, standarder m.m.).
  • Föreningen har ca 40 medlemsföretag.