BPHR - Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment, t.ex. personlig hygien, lokalvård, restauranger och storkök, livsmedelsindustri och fordonsrengöring. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor.

BPHR verkar i Sverige för att skapa förståelse för samhällets behov av hygien, rengöring och underhåll samt nyttan av branschens produkter. Det övergripande målet med verksamheten är att vara en konkurrensneutral plattform där medlemsföretagen genom samverkan skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för att verka på den svenska marknaden som en del av EU.

BPHR:s huvuduppgift är att främja branschens utveckling genom att

  • representera branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer
  • vara ett aktivt diskussions- och samverkansforum för medlemmarna.
  • Föreningen har ca 20 medlemsföretag.