KTF - Kemisk Tekniska Företagen

Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av fem branschorganisationer som driver ett gemensamt kansli där vi delar allt från personal till lokaler och IT-struktur. Valet att arbeta tillsammans baseras på att vi har många likartade frågor att arbeta med och att vi kan dela på många fasta kostnader. Vi har också möjlighet att agera samlat under ett namn när så är befogat.

Kansliet består av följande fem branschorganisationer:

KoHF - Kosmetik- och Hygienföretagen

SVEFF - Sveriges Färg och Limföretagare

BFS - Branschföreningen för Storköksleverantörer

BPHR - Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring

Svenskt Växtskydd

 

Vi som arbetar på Kemisk Tekniska Företagen och våra arbetsuppgifter hittar du här.


Välkommen till Kemisk Tekniska Företagen!