Olof Holmer VD, Sveff – ”Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige”

Organisationen har ca 55 medlemsföretag. Den svenska färgbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95%. Sveffs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 4 miljarder per år.

Sveffs målsättning

Sveriges Färg och Lim Företagare har till ändamål att:

 • Främja tillverkningen och marknadsföringen av färger och lacker
 • Verka för färgindustrins sunda och tidsenliga utveckling
 • Tillvarata medlemmarnas intressen

Målsättningen är även att vara språkrör för Sveffs medlemmar och representera den svenska branschen för tillverkning och marknadsföring av färg, lack och tryckfärg. Att säkerställa att handel och tillverkning sker på justa villkor och att det finns kunskap och förståelse för europeisk och svensk teknisk inriktning och lagstiftningsfrågor som påverkar vår bransch så att vi kan initiera, påverka och delta i utvecklingen av regler.

Sveffs strategi

 • Att vara i direkt kontakt med svenska myndigheter i tekniska frågor och policyfrågor.
 • Att via den europeiska föreningen CEPE vara i kontakt med europeiska myndigheter och organisationer.
 • Uppnå en kritisk massa av medlemmar för att säkerställa en fullständig och effektiv representation i tekniska ärenden och policyärenden på myndighetsnivå.
 • Erhålla tillräcklig information från medlemmarna för att Sveff ska kunna skapa en så bra bild som möjligt av vår storlek och omfattning som branschförening, d.v.s. att positionera Sveff.
 • Bilda strategiska länkar med andra organisationer, både inom och utanför Sverige, för att definiera vår ståndpunkt och dra nytta av bästa praxis.
 • Maximera medlemsföretagens förståelse för Sveff och branschföreningens mål och syften genom att använda årsmöten, konferenser, utbildningar, arbetsgruppsmöten och media.

Gemensam värdegrund

Tre värdeord beskriver vår gemensamma värdegrund:

 • Seriositet (medlemskrav, etiska regler, uppförandekod etc.)
 • Kunskap (veckobrev, seminarier, utbildning och certifiering etc.)
 • Trygghet (Sveff bevakar och informerar, sparar tid och pengar, skapar bästa förutsättningar och trygghet för medlemsföretagen – och i förlängningen för kunder och användare).