Pär Svahnberg

Konsulterad av KTF för att projektleda Transport- och Emballagekommittén samt hantera alla aspekter av Farligt Gods och kontakter med myndigheter och den europeiska branschorganisationen.

Tel: 073-062 69 62

Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se