Ulrika Flodberg

KTF:s systerföreningar:

IIH – Branschföreningen för industriell och institutionell hygien

BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer

Tel: 08-783 82 42

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se