Ulrika Flodberg

KTF:s systerföreningar:

IIH – Branschföreningen för industriell och institutionell hygien

BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer

Tel: 070-898 81 81

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se