KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som presenteras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF) och dess branschföreningar Kosmetik- och Hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR), Sveriges Färg- och limföretagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.

För mer information eller anmälan till någon av våra utbildningar klicka här.