KTF - Kemisk Tekniska Företagen

KTF_logo_tagline.png

Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av fem branschorganisationer som driver ett gemensamt kansli där vi delar allt från personal till lokaler och IT-struktur. Valet att arbeta tillsammans baseras på att vi har många likartade frågor att arbeta med och att vi kan dela på många fasta kostnader. Vi har också möjlighet att agera samlat under ett namn när så är befogat.

KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som presenteras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF) och dess branschföreningar. Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. 

 

Kontaktuppgifter

 

Kansliets adress: Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40

 Mail: info@ktf.se