Vill du till ”gamla” KTF - Kemisk Tekniska Leverantörförbundet?

Vi har bytt namn till Kosmetik- och hygienföretagen.

KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som presenteras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF) och dess branschföreningar. Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. 

 

Kontaktuppgifter

 

Kansliets adress: Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46-8-783 82 40 Mail: info@ktf.se